Zorgpartners en doelstellingen

Zorgpartners

Zoekt u een leuke plek voor uw mensen om weer ervaring op te doen in het werkleven? En om in een leuke werkomgeving aan praktische resultaten te werken, die ook nog eens passen bij de ontwikkelingsdoelen van de mensen?

Meld u dan ook aan. Er zijn al veel deelnemer aangemeld via ouders/verzorgers, justitie, propersona, wijkteams, Het Leger des Heils, Siza, het RIBW en via de relaties van onze deelnemers en vrijwilligers. 

Voor wie?  
Wij richten ons mensen die op zoek zijn naar dagbesteding en “werken aan werk”.  Dagbesteding heeft bij ons altijd het doel om door te stromen (stap 1 >stap 2)Participatieladder

Onze aanpak – de extra mijl
In onze aanpak willen wij “de extra mijl” gaan – als een deelnemer zich te vaak verslaapt halen we hem een paar keer achter elkaar op. We zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van dagbesteding en doen wat daar op het moment voor nodig is.  

Mensen met hart voor mensen
Kenmerkend voor dagbesteding bij Sixty Fruits is

  • “Kleinschaligheid – en mooi werk”. Er zullen niet meer dan 10 deelnemers tegelijkertijd bij ons werken.
  • Houtbewerking/restauratie zorgt voor “zweten, concentratie en geeft snel resultaat” 
  • Intensieve begeleiding is altijd mogelijk. De begeleider werkt zélf ook mee. We houden een spanningsboog van maximaal 4 deelnemers per begeleider aan.
  • Onderneming, géén “bezigheid” . De meubels moeten mooi worden – anders koopt niemand ze. Eer van je werk. 
  • Mensen die hart hebben voor mensen

Onze sociaal maatschappelijke doelstellingen

Deelnemers zijn zelfstandiger, beschikken over betere werknemersvaardigheden, zijn sociaal actiever, minder vaak ziek, hebben een gezonder dagritme.

Deelnemers ontdekken persoonlijke kwaliteiten en interesses op het gebied van werk.

Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe.

Minder terugval, op termijn minder zorgkosten overheid en minder uitkeringen.

Klanten voelen zich betrokken en dragen bij aan de maatschappij door een meubel van Sixty Fruits te kopen.

X