Wie zijn wij

Liefde werkt.

Aangenaam kennis te maken. Wij zijn Sixty Fruits, een sociale onderneming met een hart voor mensen & vintage meubels. Waarom wij dit doen vinden we terug in onze christelijke identiteit die ons aanspoort tot Liefde voor onze medemens – in daden zichtbaar.  We zeggen niet dat we het allemaal zo goed doen – maar we houden er aan vast:

“Wij willen de Liefde leren”.

Sixty Fruits is een stichting. Het bestuur bewaakt visie en beleid voor de langere termijn. Het bestuur keurt het jaarplan goed en ziet toe op een goede uitvoering daarvan. Tot slot treedt het bestuur op als werkgever van de betaalde krachten.

Wij zijn:

Sociaal – wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ex-gedetineerden, vluchtelingen, jongeren die moeite hebben hun maatschappelijke positie in te nemen, mensen die door psychische problemen (nog) niet aan regulier werk toekomen.

Ons doel is (reguliere) arbeidsparticipatie te vergroten.

Historie & ontwikkeling– wij bestaan sinds medio 2014 en hebben circa 80 deelnemers onder onze hoede gehad.

Een stichting zonder winstoogmerk – dit omdat de  Enterprise doelen “means to an end” zijn. De achterliggende motivatie wordt gevonden in onze Christelijke identiteit die ons aanspoort tot Liefde voor onze medemens door daden heen.

Initiatief nemend – wij zijn (ervaren) ondernemers en hebben ruime ervaring in job coaching & begeleiding van mensen.

Gepassioneerd – Wij zijn gek op:  vintage meubelen, werken met hout en mensen.

Een onderneming – wij restaureren vintage meubels en verkopen. Mooi werk – met oog voor kwaliteit.

Met partners – de stichting ontwikkelt zich door gedegen ondernemingsontwikkeling, de resultaten met deelnemers en vrijwilligers, en door groeiende relaties met zorgpartners als RIBW, Siza, wijkcoaches, de gemeente en justitie.

Liefde

Al had ik grote vaardigheden en kon ik mensen in vervoering brengen, maar ken de liefde niet – ik was niets meer dan het kraken van een roestig hek. 

 

Al sprak ik Gods Woord met kracht, onthulde ik geheimen en kon ik de moeilijkste dingen uitleggen, al had ik geloof dat zo groot was dat ik tegen een berg kon zeggen “ga opzij” en hij ging – maar had ik de liefde niet, ik was niets.

Al gaf ik alles wat ik had aan de armen en liet ik mijzelf verbranden als een martelaar, maar ik had niet lief – dan kwam ik nergens. Dus wat ik ook zeg, geloof of doe – ik ben failliet zonder de liefde. 

 

De liefde geeft nooit op. De liefde geeft meer om anderen dan om het eigen ik. De Liefde hoeft niet te hebben wat het niet heeft. De liefde stapt niet rond als een pauw en heeft geen opgezwollen kop.  Dringt zichzelf niet op aan anderen. Zegt niet altijd “ikke eerst”- Vliegt niet uit de bocht – Houdt fouten van anderen niet bij. Geniet niet als anderen ten onder gaan. Wordt blij van de waarheid. Alles verdraagt zij – Ze vertrouwt God altijd – Zoekt altijd naar het beste – Kijkt niet terug maar blijft volharden. De liefde zal nooit vergaan

X