• Elke vrijdag nieuw aanbod!

    Elke vrijdag nieuw aanbod!

Wie zijn wij

Sixty Fruits is:

  • Gepassioneerd – Wij zijn gek op:  vintage meubelen, werken met hout en we hebben hart voor mensen. 
  • Een onderneming - wij restaureren vintage meubels en verkopen die via het Web. Mooi werk – met oog voor kwaliteit. Zoals de Engelsen het zo mooi zeggen “with TLC”:  Tender, Love and Care. 
  • Sociaal - wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ex-gedetineerden, vluchtelingen, jongeren die moeite hebben hun maatschappelijke positie in te nemen, mensen die door psychische problemen (nog) niet aan regulier werk toekomen. Ons doel is (reguliere) arbeidsparticipatie te vergroten.   
  • Een stichting zonder winstoogmerk – dit omdat de  Enterprise doelen “means to an end” zijn. De achterliggende motivatie wordt gevonden in onze Christelijke identiteit die ons aanspoort tot Liefde voor onze medemens door daden heen. 
  • Initiatief nemen - wij zijn (ervaren) ondernemers en hebben ruime ervaring in job coaching & begeleiding van mensen.
  • Historie & ontwikkeling– wij bestaan sinds medio 2014.  In 2016 hebben wij totaal circa 10 “deelnemers” in begeleiding. In het najaar zullen wij nieuwe bedrijfsruimte betrekken waar we meer mensen kunnen gaan begeleiden. 
  • Met partners - de stichting ontwikkelt zich voorspoedig door een gedegen ondernemingsontwikkeling, de resultaten met deelnemers en vrijwilligers, maar ook door groeiende relaties met zorgpartners als RIBW, Siza, wijkcoaches, de gemeente en justitie.