• Elke vrijdag nieuw aanbod!

    Elke vrijdag nieuw aanbod!

Wie zijn wij

Sixty Fruits is:

  • Gepassioneerd – Wij zijn gek op:  vintage meubelen, werken met hout en we hebben hart voor mensen. 
  • Een onderneming - wij restaureren vintage meubels en verkopen die via het Web. Mooi werk – met oog voor kwaliteit. Zoals de Engelsen het zo mooi zeggen “with TLC”:  Tender, Love and Care. 
  • Sociaal - wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ex-gedetineerden, vluchtelingen, jongeren die moeite hebben hun maatschappelijke positie in te nemen, mensen die door psychische problemen (nog) niet aan regulier werk toekomen. Ons doel is (reguliere) arbeidsparticipatie te vergroten.   
  • Een stichting zonder winstoogmerk – dit omdat de  Enterprise doelen “means to an end” zijn. De achterliggende motivatie wordt gevonden in onze Christelijke identiteit die ons aanspoort tot Liefde voor onze medemens door daden heen. 
  • Initiatief nemen - wij zijn (ervaren) ondernemers en hebben ruime ervaring in job coaching & begeleiding van mensen.
  • Historie & ontwikkeling– wij bestaan sinds medio 2014.  In 2016 hebben wij totaal circa 10 “deelnemers” in begeleiding. In het najaar zullen wij nieuwe bedrijfsruimte betrekken waar we meer mensen kunnen gaan begeleiden. 
  • Met partners - de stichting ontwikkelt zich voorspoedig door een gedegen ondernemingsontwikkeling, de resultaten met deelnemers en vrijwilligers, maar ook door groeiende relaties met zorgpartners als RIBW, Siza, wijkcoaches, de gemeente en justitie.  

Nieuwste producten