• Elke vrijdag nieuw aanbod!

    Elke vrijdag nieuw aanbod!

Onze sociaal maatschappelijke doelstellingen

Deelnemers zijn zelfstandiger, beschikken over betere werknemersvaardigheden, zijn sociaal actiever, minder vaak ziek, hebben een gezonder dagritme. 

Deelnemers ontdekken persoonlijke kwaliteiten en interesses op het gebied van werk. 

Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe. 

Minder terugval, op termijn minder zorgkosten overheid en minder uitkeringen. 

Klanten voelen zich betrokken en dragen bij aan de maatschappij door een meubel van Sixty Fruits te kopen.

 

Nieuwste producten