• Elke vrijdag nieuw aanbod!

    Elke vrijdag nieuw aanbod!

Ons team

Sixty Fruits is een stichting. Het bestuur bewaakt visie en beleid voor de langere termijn. Het bestuur keurt het jaarplan goed en ziet toe op een goede uitvoering daarvan. Tot slot treedt het bestuur op als werkgever van de betaalde krachten.  

Het operationele team bestaat uit

 

Bob Houter: verkoop & voorzitter MT  

Conny van Kooij: financieel beheer  

Geert Emmens: verkoop en marketing

Wesley van Woudenberg: Chef Werkplaats

Ciska Boshart: Begeleider

Nieuwste producten